موقعیت جهانگردی روی نقشه
تبریز ، پارک ائل گلی، روبروی استخر